گزارش تصویری جشن پژوهش دانشگاه

با حضوردکترواشقانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ، مدیران آن معاونت ، صنعتگران و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد و واحد یزد جشن بزرگ پژوهش برگزار شد

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram