ویژه مراقبان و اعضای هیأت علمی صورت گرفت طراحی رباتی برای برگزاری بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق به همت اداره امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی یزد

ویژه مراقبان و اعضای هیأت علمی صورت گرفت
طراحی رباتی برای برگزاری بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق به همت اداره امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی یزد

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی یزد خبر داد با همت اداره امتحانات رباتی برای برگزاری بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق تر در حوزه معاونت آموزشی طراحی شده است.


دکتر سیدعلی المدرسی با توجه به آغاز امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 95-96 در دانشگاه آزاد اسلامی یزد به خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: «امسال با تدابیر خوبی که در حوزه معاونت آموزش دانشگاه سنجیده شده است امتحانات پایان ترم را در 4 حوزه مستقر کرده و به مدت 11 روز با برگزاری حدود 38 هزار نفر نوبت امتحان کار صیانت از اندوخته‌های علمی دانشجویان را به پایان خواهیم برد.»
المدرسی از ایجاد ربات برگزاری امتحان ویژه مراقبان و اعضای هیأت علمی دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: «از طریق این ربات و با وارد کردن کدهای مختص اعضای هیأت علمی و کارکنان، همکاران می توانند از محل جلسه مراقبت و همنیطور دریافت فرم نمونه برای سوال و دریافت نظرات استادان استفاده کنند که این موضوع برای نخستین بار در واحد یزد انجام می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد:‌ «دایره امتحانات حوزه معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی یزد از ترم پیش نسبت به درج عکس و مشخصات دانشجویان در پاسخنامه اقدام کرده که نتایج بسیار خوبی را نیز داشته است.636194701779903539

636194701770841073

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram