مدیران تربیت بدنی دانشگاههای استان یزد در نشست راههای همکاری بیشتر ورزشی بین دانشگاههای استان را بررسی کردند.

نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان یزد

مدیران تربیت بدنی دانشگاههای استان یزد در نشست راههای همکاری بیشتر ورزشی بین دانشگاههای استان را بررسی کردند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا در جلسه ای با حضور مدیران تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی راههای همکایر بیشتر دانشگاهها با محوریت افزایش فعالیت های ورزشی بین دانشگاهی برگزار شد.
امید ستوده نیا رئیس هیأت ورزشهای دانشجویی استان یزد در این نشست گفت:«مدیران تربیت بدنی نقش اساسی و ارزنده ای در فعالیت های پر شور و نشاط دانشجویان دارند و قطعاً تربیت بدنی در مراکز آموزش عالی می تواند با معرفی برنامه های ورزشی همگانی و قهرمانی در دانشگاهها راه درستی را در حفظ وارتقاء شادی در بین جوانان دانشجو داشته باشد.»
ستوده نیا با اشاره به کار موفق و مشترک سال گذشته همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان در برگزاری نخستین المپیاد ورزشی دانشجویان استان یزد آن را رسم المشق کارهای مشترک دیگر در بین دانشگاهها دانست و گفت:«امسال نیز کارهای مشترکی بین دانشگاهها تعریف خواهد شد و سعی خواهیم کرد کارهای مشترک را در تمامی دانشگاهها به اجرا بگذاریم و از تمرکز زدایی دوری کنیم برای مثال هر دانشگاهی را میزبان یک یا دو رشته ورزشی کنیم تا دانشجویان با دیگر محیط های آموزشی استان نیز آشنا شده و هر دانشگاهی خود را در انجام این امر مهم شریک و سهیم بداند.»
در این نشست مدیران تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه یزد، دانشگاه علم و هنر، دانشگاه جواد، دانشگاه حضرت رقیه، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه جامع علمی و کاربردی حضور داشتند.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram