فرم درخواست برگزاری دوره

 فرم درخواست برگزاری دوره

با سلام 

درصورتی که متقاضی برگزاری دوره به صورت مستقل یا مشارکتی می باشید  خواهشمند است  فرم پیوست را تکمیل و به دفتر مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی  دانشگاه واقع در دانشکده  فنی مهندسی (آقای انتظاری )تحویل نمائید. با سپاس

 

 

insta            Telegram            Telegram