لیست دوره‌ها

1 كلاسهاي آموزشي تافل       ثبت‌نام        دریافت پوستر
2 كلاسهاي آموزشي اي پي تي(EPT) دریافت پوستر
3 كلاسهاي طراحي گروه طراحي پارچه دریافت پوستر
4 كلاسهاي spss (اس پي اس اس) دریافت پوستر
5 كلاسهاي تابستانه فرزندان كاركنان دریافت پوستر
6 كلاس تافل دانشجويان پزشكي دریافت پوستر
7 كلاس رباتيك دریافت پوستر
8 كلاس داخبن دریافت پوستر
9 ساليد ورك دریافت پوستر
10 تاسیسات دریافت پوستر
11 تري دي مكس دریافت پوستر
12 پيش فعالي دریافت پوستر
13 اسكيس دریافت پوستر
14 كارگاه مقاله نويسي دریافت پوستر
15 كلاس متلب دریافت پوستر
16 سواد مالي دریافت پوستر
17 آزاد انديشي دریافت پوستر
18 دانش بنيان دریافت پوستر
19 اي پي تي دور دوم دریافت پوستر
20 تافل بهمن دریافت پوستر
21 همايش سايكوسماتيك دریافت پوستر
22 مقاله نويسي دكتر پاپلي دریافت پوستر
23 كلاس spss (اس پي اس اس) آرمان دریافت پوستر
24 مقاله نويسي ارتباطات دریافت پوستر
25 نظام مشاوره دریافت پوستر
26 سيستم زمين دریافت پوستر

insta            Telegram