دوره های مرکز آموزش های تخصصی و کاربردی

ردیف

دوره تخصصی هنرهای تجسمی

1

عکاسی آنالوگ

2

عکاسی دیجیتال

3

عکاسی مستند- صنعتی

6

طراحی 1

7

طراحی 2

8

مدادرنگی

9

نقاشی با اکریلیک

10

نقاشی با پاستل

11

آبرنگ

12

تصویر سازی 1

13

تصویر سازی 2

14

تصویر سازی 3

15

چاپ باتیک

16

نقاشی باتیک

17

چاپ سیلک

18

چاپ دستی

19

طراحی (لوگو،صفحه آرایی،بسته بندی)

21

رنگ شناسی در گرافیک

22

مبانی رنگ

23

طراحی لباس

24

طراحی تخصصی پارچه های بافتی

25

طراحی تخصصی پارچه های چاپ

26

بافت(تاپستری)

27

طراحی لباس (الگو،دوخت)

28

نقاشی خط

29

نقاشی رنگ و روغن

30

نقاشی کودک

31

تذهیب

32

حجم سازی

33

سفالگری

34

ترسیم فنی

35

دکوراسیون داخلی (اسکیس)

36

نرم افزار gis

37

نرم افزار In-design

38

نرم افزارILLustrator

39

نرم افزار Photoshop

40

نرم افزار V-ray Lumion

41

نرم افزار SKETCHUP

42

نرم افزار Gemini

43

نرم افزار SPSS

44

نرم افزارAutoCAD

45

پتینه

       
       

insta            Telegram            Telegram