راهنمای انتخاب رشته‌های کارشناسی ارشد

مرحله اول:

ورود به سامانه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 1396 به آدرس www.azmoon.org

مرحله دوم:

خرید کارت اعتباری انتخاب رشته

مرحله سوم:

ورود به سامانه انتخاب رشته با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون (سایت sanjesh.org) و کد شناسه خریداری شده انجام دهید.

insta            Telegram