راهنمای انتخاب رشته‌های کارشناسی ارشدو دكتراي

مرحله اول:

مراجعه به سايت www.azmoon.org

مرحله دوم:

خرید کارت اعتباری انتخاب رشته

مرحله سوم:

ورود به سامانه انتخاب رشته با استفاده از مشخصات مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون (سایت sanjesh.org)  و کد شناسه خریداری شده انجام دهید.

insta            Telegram            Telegram