رشته های موجود - کارشناسی ناپیوسته

رشته هاي كارشناسي ناپيوسته واحد يزد

ردیف عنوان رشته کد رشته مجموعه وضعیت پذیرش
1 آموزش دینی و عربی 20422 گروه علوم انسانی آماده پذیرش(بدون آزمون)
2 آموزش و پرورش ابتدائي 20627 گروه علوم انسانی فعال(بدون آزمون)
3 آموزش علوم تجربی 30537 گروه علوم انسانی آماده پذیرش(بدون آزمون)
4 طراحي و تكنولوژي دوخت 60175 گروه هنر فعال(بدون آزمون)
5  ارتباط تصويري 60140 گروه هنر فعال(بدون آزمون)
6  حسابداري 21301 گروه علوم انسانی فعال(بدون آزمون)
7 مهندسی تکنولوژی نرم افزار كامپيوتر 41013 گروه فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
8 گرافیک
60143 گروه هنر فعال (بدون آزمون)
9 مهندسی تکنولوژی جوشکاری 40662 گروه فنی مهندسی آماده پذیرش(بدون آزمون)
10 مهندسي تكنولوژي الكترونيك 40134 گروه فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
11 مهندسي تكنولوژي برق - قدرت 40143 گروه فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
12 مهندسي تكنولوژي صنايع نساجي 40817 گروه فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
13 مهندسي اجرایی عمران 70402 گروه فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
14 مهندسي فناوري متالورژي - ذوب فلزات 40783 گروه فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)

پذیرش کلیه رشته های فوق بصورت براساس سوابق تحصيلي خواهد بود .

insta            Telegram