رشته های موجود - کارشناسی ناپیوسته

رشته هاي كارشناسي ناپيوسته واحد يزد

ردیف عنوان رشته کد رشته مجموعه وضعیت پذیرش
1 آموزش دینی و عربی 20422 گروه علوم انسانی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
2 آموزش و پرورش ابتدائي 20627 گروه علوم انسانی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
3 آموزش علوم تجربی 30537 گروه علوم انسانی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
4 طراحي و تكنولوژي دوخت 60175 گروه هنر فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
5  ارتباط تصويري 60140 گروه هنر فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
6  حسابداري 21301 گروه علوم انسانی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
7 مهندسی تکنولوژی نرم افزار كامپيوتر 41013 گروه فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
8 گرافیک
60143 گروه هنر فعال (پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
9 مهندسی تکنولوژی جوشکاری 40662 گروه فنی مهندسی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
10 مهندسي تكنولوژي الكترونيك 40134 گروه فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
11 مهندسي تكنولوژي برق - قدرت 40143 گروه فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
12 مهندسي تكنولوژي صنايع نساجي 40817 گروه فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
13 مهندسي اجرایی عمران 70402 گروه فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
14 مهندسي فناوري متالورژي - ذوب فلزات 40783 گروه فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)

پذیرش کلیه رشته های فوق بصورت براساس سوابق تحصيلي خواهد بود .

insta            Telegram            Telegram