رشته‌های موجود - دکتری حرفه ای

رشته هاي دكتري حرفه اي واحد يزد

ردیف عنوان رشته کد رشته مجموعه وضعیت پذیرش
1 پزشکی * 10101 گروه پزشکی فعال(با آزمون سراسري)

* پذیرش در رشته پزشکی از طریق آزمون سراسری صورت می پذیرد .

insta            Telegram            Telegram