رشته‌های موجود - کاردانی ناپیوسته

رشته هاي كارداني ناپيوسته واحد يزد

ردیف عنوان رشته کد رشته مجموعه وضعیت پذیرش
1 آموزش و پرورش ابتدائي 20626 گروه 3 - علوم انسانی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
2  زبان وادبيات فارسي 20104 گروه 3 - علوم انسانی آماده پذيرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
3 آموزش دینی و عربی 20423 گروه 3 - علوم انسانی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
4 آموزش علوم تجربی 30539 گروه 3 - علوم انسانی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
5 حسابداری 21301 گروه 3 - علوم انسانی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
6 کاردان فنی برق قدرت 40114 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
7 کاردان فنی عمران – آب و فاضلاب 40434 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
8 کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان 40482 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
9 کاردان فنی نساجی 40812 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
10 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر 70101 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)

پذیرش در کلیه رشته های فوق براساس سوابق تحصيلي خواهد بود .

insta            Telegram            Telegram