رشته‌های موجود - کاردانی ناپیوسته

رشته هاي كارداني ناپيوسته واحد يزد

پذیرش در کلیه رشته ها بدون آزمون و براساس سوابق تحصيلي صورت می پذیرد

آموزش ديني و عربي

آموزش و پرورش ابتدايي

حسابداري

آموزش زبان و ادبيات فارسي

كارداني فني قدرت

كارداني فني نرم افزار كامپيوتر

كارداني فني عمران

كارداني فني كارهاي عمومي ساختمان

كارداني فني نساجي

insta            Telegram            Telegram