رشته‌های موجود - کاردانی پیوسته

رشته هاي كارداني پيوسته واحد يزد

پذیرش در کلیه رشته ها بدون آزمون و  براساس سوابق تحصيلي صورت می پذیرد

 الكترونيك-الكترونيك عمومي

الكتروتكنيك- برق صنعتي

 معدن-استخراج معدن

متالورژي-ريخته گري

صنايع نساجي-صنايع نساجي

insta            Telegram            Telegram