رشته‌های موجود - کاردانی پیوسته

رشته هاي كارداني پيوسته واحد يزد

ردیف عنوان رشته کد رشته مجموعه وضعیت پذیرش
1 معدن – استخراج معدن 40509 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
2 الكتروتكنيك – تاسیسات الکتریکی 40131 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
3 الكتروتكنيك - برق صنعتي 40130 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
4 الكترونيك – الکترونیک عمومی 40116 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
5 صنایع نساجی – صنایع نساجی 40811 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
6 متالورژي-ریخته گری
40719 گروه 1 –ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)

پذیرش در کلیه رشته های فوق براساس سوابق تحصيلي خواهد بود .

insta            Telegram            Telegram