رشته‌های موجود - کارشناسی ارشد

رشته هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته واحد يزد

 1. ردیف

  عنوان رشته 

  گروه و دانشکده

   1

  آموزش زبان انگليسي

  گروه علوم انسانی

  2

  مترجمی زبان انگلیسی

  گروه علوم انسانی

   3

  فیزیو لوژی ورزشی-تغذیه ورزش

  گروه علوم انسانی

   4

  فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی کاربردی

  گروه علوم انسانی

   5

  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

  گروه علوم انسانی

   

  مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

  گروه علوم انسانی

  21301

  حسابداری

  گروه علوم انسانی

  20808

  حقوق عمومی

  گروه علوم انسانی

  20805

  حقوق جزا و جرم شناسی

  گروه علوم انسانی

  20807

  حقوق خصوصي

  گروه علوم انسانی

  20705

  روانشناسي عمومي

  گروه علوم انسانی

  20715

  روانشناسی اسلامی-روانشناسی مثبت گرا

  گروه علوم انسانی

  20439

  فلسفه و کلام اسلامی-کلام اسلامی

  گروه علوم انسانی

  20442

  شناخت انديشه هاي امام خميني(ره)

  گروه علوم انسانی

  20517

  علوم ارتباطات اجتماعي

  گروه علوم انسانی

  20608

  تکنولوژی آموزشی

  گروه علوم انسانی

  21044

  مدیریت بازرگانی-کارافرینی

  گروه علوم انسانی

  21045

  مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک

  گروه علوم انسانی

  21254

  مدیریت بازرگانی-بازاریابی

  گروه علوم انسانی

  21365

  مديريت کسب و کار-بازاریابی

  گروه علوم انسانی

  21340

  مديريت کسب و کار-استراتژی

  گروه علوم انسانی

  21336

  مديريت کسب و کار-فناوری

  گروه علوم انسانی

  21069

  مديريت صنعتی-مدیریت زنجیره تامین

  گروه علوم انسانی

  21061

  مديريت صنعتي-مدیریت پروژه

  گروه علوم انسانی

  21269

  مديريت صنعتي – تحقيق در عمليات

  گروه علوم انسانی

  21162 مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک
  گروه علوم انسانی

  21614

  مشاوره-مشاوره شغلی

  گروه علوم انسانی

  21615

  مشاوره -مشاوره توانبخشی

  گروه علوم انسانی

  30314

  شيمي – شيمي آلي

  گروه علوم پايه

  30311

  شيمي – شيمي تجزيه

  گروه علوم پايه

  30313

  شيمي – شيمي فيزيك

  گروه علوم پايه

  30312

  شيمي - شيمي معدني

  گروه علوم پايه

  30310

  شيمي – شيمي كاربردي

  گروه علوم پايه

  40664

  مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

  گروه فني و مهندسي

  40086

  مهندسي برق- سیستم های الكترونيك دیجیتال

  گروه فني و مهندسي

  40055

  مهندسي برق- سیستم های قدرت

  گروه فني و مهندسي

  40118

  مهندسي پزشكي – بيومواد

  گروه فني و مهندسي

  40742

  مهندسي مواد-خوردگی و حفاظت مواد

  گروه فني و مهندسي

  40471

  مهندسي عمران –  سازه

  گروه فني و مهندسي

  40389

  مهندسي عمران- مديريت ساخت

  گروه فني و مهندسي

  41005

  مهندسي كامپيوتر – معماري سيستمهاي كامپيوتري

  گروه فني و مهندسي

  41002

  مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

  گروه فني و مهندسي

  40079

  مهندسي برق-سامانه های برق حمل و نقل

  گروه فني و مهندسي

  40838

  مهندسي  نساجی-مدیریت تولید

  گروه فني و مهندسي

  40825

  مهندسي نساجي – الیاف

  گروه فني و مهندسي

  40836

  مهندسي نساجي –فناوری

  گروه فني و مهندسي

  40080

  مهندسي برق-برنامه ریزی مدیریت سیستم انرزی الکتریکی

  گروه  فنی و مهندسی

  40083

  مهندسي برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

  گروه  فنی و مهندسی

  40632

  مهندسي مکاترونیک

  گروه  فنی و مهندسی

  40198

  مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

  گروه  فنی و مهندسی

  40085

  مهندسي برق-افزاره های میکرو نانو الکترونیک

  گروه  فنی و مهندسی

  60215

  طراحی شهری

  گروه هنر

  60140

  ارتباط تصويري

  گروه هنر

  60202

  مهندسی معماری

  گروه هنر

  60217

  برنامه ريزي منطقه اي

  گروه هنر

  60115

  پژوهش هنر

  گروه هنر

  60101

  طراحي پارچه و لباس

  گروه هنر

  60216

  برنامه ریزی شهری

  گروه هنر

  60236

  مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی-حفاظت و مرمت میراث شهری

  گروه هنر

  60237

  مرمت و احياء ابنیه و بافت هاي تاريخي-حفاظت و مرمت میراث معماری

  گروه هنر

  60117

  مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

  گروه هنر

  60111

  نقاشي

  گروه  هنر

   20454  فقه و مبانی حقوق اسلامی  گروه  علوم انسانی
  50256 مدیریت کشاورزی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  50426 علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
  گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  50417 علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  50415 علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  21543 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک
  گروه  علوم انسانی
  21544 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-شهری و روستایی
  گروه  علوم انسانی
  21501 جغرافیاو برنامه ریزی شهری
  گروه  علوم انسانی
  20449 علوم قرآن و حدیث
  گروه  علوم انسانی
  20917 علوم اقتصاد-اقتصاد انرژی
  گروه  علوم انسانی
  20956 علوم اقتصاد-اقتصاد و تجارت الکترونیک
  گروه  علوم انسانی
  20958 علوم اقتصاد-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  گروه  علوم انسانی
  20101 زبان و ادبیات فارسی
  گروه  علوم انسانی
  20911 علوم اقتصاد-برنامه ریزی سیستم های اقتصادی گروه  علوم انسانی
   - پرستاری-مراقبت ویزه  گروه پزشکی
  - پرستاری-داخلی جراحی

  گروه پزشکی

  20544 مطالعات  فرهنگي و رسانه گروه  علوم انسانی

پذیرش در رشته های فوق از طریق آزمون خواهد بود .

 

insta            Telegram