ورود به سامانه ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان

   به نام خداوندی که قلم را آفرید و آن را شایسته سوگند خویش قرار داد

پذیرفته شدگان محترم ضمن عرض تبريك و خوشامدگويي به شما عزيزان،خواهشمند است با توجه به نوع مقطع تحصيلي فرم هاي مربوطه را از موارد ذیل بارگذاری و پس از چاپ، تکمیل، امضاء و اثرانگشت آنها را بصورت جداگانه اسکن نموده و با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به تکمیل مشخصات و قرار دادن فایل اسکن موارد مورد نیاز و پرداخت شهریه رسید نهایی ثبت نام به همراه اصل مدارک جهت ثبت نام نهایی به اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه (واقع در صفائيه،بلواردكتر حسابي،بلوار شهدا گمنام،دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد،ساختمان دكتر طاهري) مراجعه نمایيد.(تلفن هاي تماس 2-31872480)

   ===== راهنمای ثبت نام پذيرفته شدگان ورودي جديد و مدارك موردنياز=====

دریافت فرم تعهد تغییر آدرس(براي تمام مقاطع تحصیلی الزامي است)
دریافت فرم تعهد امور مالی(براي تمام مقاطع تحصیلی الزامي است)
دریافت فرمهای دکترا تخصصی
دریافت فرمهای کارشناسی ارشد
دریافت فرمهای کارشناسی پیوسته
دریافت فرمهای کارشناسی ناپیوسته
دریافت فرمهای کاردانی پیوسته
دریافت فرمهای کاردانی ناپیوسته

 :: ورود به سامانه اينترنتی مرحله اول ثبت نام  ::

سامانه1 ::...::  سامانه2 ::...:: سامانه3 ::...:: سامانه4