مدیران گروه دانشکده فنی و مهندسی

Hajisafari نام و نام خانوادگي  محمودحاجي صفري
رايانامه:    hاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سمت در دانشگاه مدير گروه مهندسي مواد- مواد پيشرفته
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري مواد- مواد پيشرفته (استاديار )

رزومه دريافت فايل
صفحه شخصي

 

سيما عمادي 09133532256 1181  نام و نام خانوادگي  سيماعمادي
رايانامه
سمت در دانشگاه مدير گروه دکتري کامپيوتر
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري کامپيوتر (استاديار )

رزومه  دريافت فايل
صفحه شخصي

 

Gandomi نام و نام خانوادگي  ابوالفضل گندمي
رايانامه:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   
سمت در دانشگاه مدير گروه كارشناسي و كارشناسي ارشد كامپيوتر
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دانشجوي دكتري  كامپيوتر (جامع دكتري)

رزومه
صفحه شخصي

 

 shahabaadi نام و نام خانوادگي  ابوالفضل زارع شاه آبادي
رايانامه
سمت در دانشگاه مدير مدير گروه مکانيک و مکاترونيک
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري مکانيک و مکاترونيک (استاديار )

رزومه
صفحه شخصي

 

Mahmoodi  نام و نام خانوادگي  محبوبه محمودي
رايانامه  
سمت در دانشگاه مدير گروه مهندسي پزشکي
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري مهندسي پزشکي (دانشيار)

رزومه
صفحه شخصي

 

akbari  نام و نام خانوادگي  حميدرضا اکبري
رايانامه  
سمت در دانشگاه مدير گروه تحصيلات تکميلي برق
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري برق (استاديار )

رزومه  دريافت فايل
صفحه شخصي

 

beheshipoor  نام و نام خانوادگي  زهره بهشتي پور
رايانامه
سمت در دانشگاه مدير گروه برق
مكان دفتر طبقه اول دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري برق

رزومه
صفحه شخصي

 

 esmalili نام و نام خانوادگي  محمد علي اسماعيلي تفتي
رايانامه
سمت در دانشگاه مدير گروه مهندسي عمران
مكان دفتر طبقه اول ساختمان آزمايشگاه هاي عمران
مدارج دانشگاهي

 دانشجوي دکتري مهندسي عمران

رزومه
صفحه شخصي

 

 09132561722 1 نام و نام خانوادگي  سيد هادي دهقان منشادي
رايانامه
سمت در دانشگاه مدير گروه تحصيلات تکميلي مهندسي عمران
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري مهندسي عمران (استاديار )

رزومه
صفحه شخصي

 

almodaresi  نام و نام خانوادگي  سيد علي المدرسي
رايانامه
سمت در دانشگاه مدير گروه سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري  ژئومورفولوژي (دانشيار)

رزومه  دريافت فايل
صفحه شخصي

 

لازمي نام و نام خانوادگي  حسينعلي لازمي
رايانامه
سمت در دانشگاه مدير گروه مهندسي معدن
مكان دفتر طبقه چهارم دانشکده فني و مهندسي ساختمان سلطاني
مدارج دانشگاهي

دکتري مهندسي معدن (استاديار )

رزومه
صفحه شخصي

insta            Telegram            Telegram