ارائه درس سمینار2(دکتر محمد دانشی)

توجه 

جلسه ارائه درس سمینار2 با دکتر محمد دانشی در تاریخ 1394/12/05 ساعت 10 صبح در ساختمان ولی عصر برگزار میشود.

با تشکر گروه صنایع غذایی

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram