لازمه موفقیت در کسب و کار رشد همه جانبه و توسعه یافتگی یکنواخت همه عوامل است

دکتر محمدرضا دهقانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد: «نادیده انگاشتن یک یا چند بعد در کسب و کار موجب عدم باروری آن خواهد شد. توسعه یافتگی یکنواخت لازمه کسب و کارهای جدید است»


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا دکتر محمدرضا دهقانی عضو هیأت علمی دانشگاه موفقیت در کسب و کارهای جدید را ملزوم عواملی دانست و گفت:« کسب وکار جدید به مثابه موجود زنده ای است که برای ایجاد، رشد و بالندگی نیازمند یک اکوسیستم یا زیست بوم است که در فضای آن به آرامی تنفس کند و مانند جوانه ای نوپا، بر درخت توسعه اقتصادی پدید آید و به بار نشیند. اکوسیستم کارآفرینی شامل مجموعه¬اي از عوامل مختلف بهم وابسته در درون یک ناحیه خاص است که حداقل دربرگیرنده این عناصر می باشند؛ دانشگاهها و سازمانهاي پژوهشی، منابع انسانی واجدشرایط، شبکه¬هاي رسمی و غیررسمی، دولتها، ایده ها و فرصت¬ها، سرمایه و منابع مالی، ارائه¬دهندگان خدمات حرفه¬اي و فرهنگ کارآفرینی که با همه این عاملها به روش پویا و باز پیوند دارد.
اهمیت این موضوع بدان جهت است که در صورت نادیده انگاشتن یک یا چند بُعد از ابعاد و الزامات، هدف مورد نظر محقق نخواهد شد و منابع مصروف شده به هدر رفته، کارایی و اثربخشی لازم را حاصل نخواهد داشت. »
مدیر کل برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی یزد با اشاره به کسب مقام اول استان یزد در سالیان متمادی در کنکور و رابطه این مقام اولی باکارآفرینی گفت:« امروز در استان ما، آموزش و پرورش، افتخار بیش از20 سال برتری در قبولی دانشگاه را دارد که عنوان بسیار ارزشمندی است؛ اما یزد را تبدیل به شهر آزمون ها و کنکورها کرده تا دانش آموزان در نبردی سخت و نفس¬گیر، در مدارس خاص پذیرفته شوند و کمتر فرصتی برای آموزش های خلاقانه و نوآورانه و مهارت های تبدیل ایده و فرصت به ثروت و کارآفرینی باقی بماند. اتفاقی که در همه کشورهای توسعه یافته دنیا، سال¬هاست که تجربه شده است و آموزش کارآفرینی را از دبستان¬های خود آغاز کرده‌اند لذا با در اختیار داشتن این تجربه از کشورهای مختلف باید کارآفرینی در تمامی ابعاد آن و از ابتدا آغاز شده تا کسب و کار موفقی حاصل شود.»

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram