همکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی   محمدرضا جناب زاده رایانامه janabzadeh @
 پست سازمانی  مدیر  فناوری اطلاعات و ارتباطات تلفن (035) 31872270
مکان  ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم شماره اتاق  ۳۲

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی   محسن رضائی رایانامه rezaei @
 پست سازمانی كاردان نرم افزار تلفن (035) 31872291
مکان  ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم شماره اتاق  ۳۰

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  محمود روح پرور رایانامه rouhparvar @
 پست سازمانی كارشناس اينترنت تلفن (035) 31872500
مکان  ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم شماره اتاق  ۴۴

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  سیدابوالقاسم عابدینیان
رایانامه abedinian @
 پست سازمانی

كارشناس اطلاعات و آمار

تلفن (035) 31872293
مکان

 ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم

شماره اتاق  ۳۰

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  علیرضا فولادی رایانامه fouladi @
 پست سازمانی تکنسین تلفن (035) 31872777
مکان

ساختمان دكترسلطاني – طبقه همکف

شماره اتاق  ۵۰۰۰۱

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  مهدی کارگر
رایانامه kargar @
 پست سازمانی

كارشناس خدمات ماشینی

تلفن (035) 31872700
مکان

 ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم

شماره اتاق  ۳۱

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  مجتبی کمالی رایانامه kamali @
 پست سازمانی كارشناس سخت افزار
تلفن (035) 31872289
مکان  ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم شماره اتاق  ۴۳

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  محسن مجاهد رایانامه mojahed @
 پست سازمانی

كارشناس شبكه

تلفن (035) 31872600
مکان  ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم شماره اتاق  ۴۴

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  سیدابوالفضل میرخلیلی رایانامه mirkhalili @
 پست سازمانی

كارشناس خدمات ماشيني

تلفن (035) 31872287
مکان  ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم شماره اتاق  ۳۱

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  علی نوربلین رایانامه nourblin @
 پست سازمانی کارشناس فناوری تلفن (035) 31872277
مکان  ساختمان دكترطاهري – طبقه دوم شماره اتاق  ۳۱

insta            Telegram            Telegram