گروه های فعالیت حسابرسی عملیاتی مربوط به کلاس 2شنبه ها (حسابرسی پیشرفته )

طبق دستور سرکار خانم دکتر حیرانی

گروه اول

سرگروه : اقای ابوئی - فضل الله

1- خانم افشون – طیبه

2- اقای ذاکری زارچ – داود

3- اقای زارع میرک ابادی – حسین

4- اقای عزیز خانی – علی

5- اقای عسگر بیوکی – محمد

گروه دوم

سرگروه : اقای طوفان - شیدا

1- خانم فاطمی - افسانه

2- خانم عظیمی شوشتری – زهرا

3- اقای طاحونه دار – محمد حسن

4- اقای فتحی – نجف

5- اقای کرمی – محسن

گروه سوم

سرگروه : اقای یاوری – احمد

1- اقای معصومی – حمیدرضا

2- خانم نظام الدین – سارا سادات

3- اقای نیل چی – حجت

4- خانم واحدی – مهدیه

5- حسینی – سید مهدی

با تشکر از جناب یاوری

آخرین ویرایش در یکشنبه, 03 خرداد 1394 ساعت 08:56
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram