قابل توجه دانشجويان محترم گروه حسابداري ( مقطع كارشناسي ارشد )

قابل توجه دانشجويان محترم گروه حسابداري ( مقطع كارشناسي ارشد )

به منظورآگاهي دانشجويان از ظرفيت سازماني اساتيد ( هيئت علمي ) درسال جهت اخذ كد دفاع  و به منظور انتخاب استاد راهنما ، ليست اساتيد به همراه ظرفيت سازمان براي هرسه ماه يكبار درسال  طبق جدول  زير ارائه گرديده است .

منظور از ظرفيت سازماني استاد ، تعداد دانشجوياني مي باشند كه ازسوي دانشگاه هرسه ماه يكباردرسال مي تواند براي استاد به منظور دفاع دانشجو از پايان نامه خود ،  از سازمان مركزي كد اخذ مي گردد.

  
 نام ونام خانوادگي استاد ظرفيت سازماني استاد- نفر
دكتر محمود معين الدين 10
دكتر اكرم تفتيان 5
استاد عليرضا فريماني 5       
استاد محمدعلي دهستاني 5
دكتر نسيم شاه مرادي 5
دكتر فروغ حيراني 5
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 09 دی 1394 ساعت 14:16
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram