اعضای هیأت علمی دانشکده هنر

 • دکتر مسعود لطیفی

             فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی از دانشگاه لیدز انگلستان

            آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • دکتر ابوالقاسم دادور

  فارغ التحصیل رشته تاریخ هنراز دانشگاه جواهرلعل نهرو هندوستان  

 • آ درس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • دکتر علی نظری 

  فارغ التحصیل رشته شیمی نساجی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

          رزومه

         رزومه

 • سیدمجتبی میرحسینی

  دانشجوی دکتری رشته  معماری دانشگاه تربیت مدرس

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

             رزومه

 • محسن دهقانی تفتی

  دانشجوی دکتری رشته  معماری دانشگاه علم و صنعت

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • نوید خالصی 

  فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • سید جواد درخشن

  دانشجوی دکتری رشته  پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • محمدرضا باقری لری

  دانشجوی دکتری رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • محسن حسینی

  دانشجوي دكتري رشته مديريت رسانه دانشگاه آزاد اسلامي

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • مهدی صنوبر

  فارغ التحصیل رشته ارتباط تصویری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • فهیمه السادات میرجلیلی

  دانشجوی دکتری رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • آنیسا آیتی زاده

  فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه هنر تهران

  آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 • دكتر راضیه مختاری دهکردی

            فارغ التحصيل رشته پژوهش هنر دانشگاه شاهد تهران

            آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

insta            Telegram            Telegram