ویژه مراقبان و اعضای هیأت علمی صورت گرفت طراحی رباتی برای برگزاری بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق به همت اداره امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی یزد

ویژه مراقبان و اعضای هیأت علمی صورت گرفت
طراحی رباتی برای برگزاری بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق به همت اداره امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی یزد

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی یزد خبر داد با همت اداره امتحانات رباتی برای برگزاری بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق تر در حوزه معاونت آموزشی طراحی شده است.


دکتر سیدعلی المدرسی با توجه به آغاز امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 95-96 در دانشگاه آزاد اسلامی یزد به خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: «امسال با تدابیر خوبی که در حوزه معاونت آموزش دانشگاه سنجیده شده است امتحانات پایان ترم را در 4 حوزه مستقر کرده و به مدت 11 روز با برگزاری حدود 38 هزار نفر نوبت امتحان کار صیانت از اندوخته‌های علمی دانشجویان را به پایان خواهیم برد.»
المدرسی از ایجاد ربات برگزاری امتحان ویژه مراقبان و اعضای هیأت علمی دانشگاه خبر داد و اظهار کرد: «از طریق این ربات و با وارد کردن کدهای مختص اعضای هیأت علمی و کارکنان، همکاران می توانند از محل جلسه مراقبت و همنیطور دریافت فرم نمونه برای سوال و دریافت نظرات استادان استفاده کنند که این موضوع برای نخستین بار در واحد یزد انجام می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد:‌ «دایره امتحانات حوزه معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی یزد از ترم پیش نسبت به درج عکس و مشخصات دانشجویان در پاسخنامه اقدام کرده که نتایج بسیار خوبی را نیز داشته است.636194701779903539

636194701770841073

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram