تعریف اداره کارگزینی و رفاه کارکنان تقلیل دغدغه های معیشتی با رعایت تکریم است

حمیدرضا قانع رئیس اداره کارگزینی و رفاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یزد:«از هر پیشنهادی که منجر به رفاه حال کارکنان زحمتکش دانشگاه بشود استقبال می کنیم.»


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا حمید رضا قانع رئیس اداره کارگزینی رفاه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یزد از پیشتیبانی و حمایت این اداره بر حسب تعریف ذاتی خود از کارکنان دانشگاه خبر داد و اظهار کرد:«کارکنان اصلی ترین سرمایه هر مجموعه به حساب می آیند به ویژه کارکنان دانشگاه که بر حسب موقعیت شغلی خود باید از صفات ویژه ای چون سطح دانش مناسب برخورد با قشرفرهیخته و جوان ،مهارت، صبر و سخت کوشی برخوردار باشند تا بتوانند از عهده انتقال مسیر درست زندگی و نسل جوان و آینده ساز کشور به خوبی گام بردارند.»
قانع اقدامات انجام شده در اداره کارگزینی و رفاه واحد یزد را مثبت ارزیابی کرد و گفت:«با ایجاد دو کانال ارتباطی ویژه کارکنان و بازنشستگان و قراردادن لینک آن بر روی سایت دانشگاه، ارتباط خود را به صورت دائمی با مجموعه همکاران برقرار کرده ایم و این حس را نیز به بازنشستگان انتقال داده ایم که در بین ما حضور دارند و خدمات و تلاش های آنها در مدت انجام وظیفه در دانشگاه فراموش نشدنی است. جدای از این که با قراردادهای خوبی که با اصناف مختلف بیرون از دانشگاه منعقد شده حداقل نیازهای زندگی کارکنان را با اعتبار و حمایت و برند دانشگاه پشتیبانی می کنیم. این مجموعه ها شامل هتل، رستوران، پوشاک، اماکن شاد و تفریحی است.»
قانع از حمایت و پشتیبانی مرکز مشاوره دانشگاه ویژه کارکنان و خانواده های آنها در صورت نیاز خبر داد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram