اخبار دانشکده پزشکی

اخبار دانشکده پزشکی (10)

 

ترم دوم  (بهمن)1396(مشاهده PDF)

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

پرستاري

1393

000/ 100/23

پرستاري

1394

000/000/29

پرستاري

1395

000/300/44

پرستاري

1396

000/000/44

 

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

پزشكي

1396

000/500/75

پزشكي

1395

000/000/66

پزشكي

1394

000/000/55

پزشكي(فيزو پاتولوژي)

1393

000/500/77

پزشكي (استاژري)24واحد

1392

000/500/71

پزشكي (استاژري)24واحد

1391

000/500/84

پزشكي (انترني)22واحد باپايان نامه

1390

000/000/90

پزشكي (انترني)18واحد بدون پايان نامه

1390

000/000/70

 

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

كارشناسي ارشد داخلي و جراحي

1395

000/000/99

كارشناسي ارشد داخلي جراحي

1396

000/000/65

كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

1395

000/000/80

كارشناسي ارشد پرستاري ويژه

1396

000/000/73

 

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

اتاق عمل

1396

000/700/39

 

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

هوشبري

1396

000/400/46

 

چكهاي شهريه  5 فقره به تاريخهاي فروردين و ارديبهشت و خرداد وتير و مرداد ماه  97 در وجه صندوق رفاه دانشكده پزشكي علي بن ابيطالب ع با پشت نويسي (نام و نام خانوادگي دانشجو و رشته و تلفن) نوشته شود. و تحويل صندوق رفاه دانشكده پزشكي گردد.

و يا از طريق پست به آدرس يزد صفائيه ميدان عالم مجتمع دانشگاه آزاد يزد دانشكده پزشكي صندوق رفاه

كدپستي  8916877318   ارسال گردد.

رشته

سال ورود

مبلغ شهريه بصورت علي الحساب

پرستاري

1393

000/100/23

پرستاري

1394

000/000/29

پرستاري

1395

000/300/44

پرستاري

1396

000/000/44

دانشجوي عزيز الزاماً چك هاي تقسيط شهريه بايد طبق جدول پيوست و قبل از زمان انتخاب واحد تحويل صندوق رفاه دانشكده گردد.

جهت مشاهده شهريه علي الحساب ترم مهرماه كليك  كنيد

قابل توجه دانشجوياز پزشكي و پرستاري با توجه به اختصاص مبلغي جهت وام بلند مدت شهريه از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي شرايط دريافت به شرح ذيل اعلام مي گردد 

1- دانشجو نبايد تا كنون از وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري هيچ گونه وام شهريه اي دريافت نموده باشد .( ليست اين دانشجويان پيوست مي باشد )

2-به دانشجويان جديد الورود ( ورودي هاي 96 ) در اين نوبت وام تعلق نمي گيرد . 

ضمن تبريك قبولي دانشجويان عزيز جديد الورود رشته هاي پزشكي و پرستاري سال 1395 لازم است جهت انجام امور ثبت نام مراحل زير را به انجام برسانند 

1- دانشجوياني كه به صورت قطعي پذيرفته شده اند مي بايد در ابتدا از سامانه دانشجويان جديد در سايت دانشگاه آزاد پيش ثبت نام نموده  و از روز يكشنبه 95/07/04 لغايت 95/07/07 به آدرس دانشكده پزشكي علي ابن ابيطالب (ع) دانشگاه آزاد يزد مراجعه  و ثبت نام خود را قطعي نمايند 

2- پذيرفته شدگان ذخير مي بايد قبل از تاريخ 95/07/07 با مراجعه حضوري به دانشكده پزشكي فرم اعلام آمادگي خود را جهت ثبت نام تكميل نمايند . 

 

نحوه پرداخت شهريه براي دانشجويان پزشكي و پرستاري به شرح جدول ذيل اعلام گرديد ، لازم به ذكر است مبالغ درج شده به صورت علي الحساب بوده و بعد از انتخاب واحد شهريه قطعي مشخص خواهد شد .

قابل توجه دانشجويان پزشكي وپرستاري ورودي قبل از سال 1394 

تمامي كد هاي كاربري اينترنت از شماره دانشجويي به شماره شناسايي  ( مندرج در كارت دانشجويي) تغيير يافته است و رمز عبور همان رمز عبور سامانه آموزش ( مشاهده نمرات )مي باشد . لذا جهت استفاده از اينترنت در صفحه دانشگاه آزاد به صورت ذيل خواهد بود 

شماره شناسايي= Login

رمز عبور نمرات =password

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید رشته های پرستاری و پزشکی

برای انجام امور ثبت نام به دانشکده پزشکی علی ابن ابیطالب (ع) مراجعه فرمایید

 

دانشجويان پزشكي و پرستاري مطلع باشند كه بعد از تجميع شدن سيستم دانشكده با دانشگاه جهت مسائل آموزشي خود مي بايد از سامانه هاي دانشگاه استفاده نمايند 

insta            Telegram            Telegram