تجميع شدن سيستم آموزش دانشكده با دانشگاه

دانشجويان پزشكي و پرستاري مطلع باشند كه بعد از تجميع شدن سيستم دانشكده با دانشگاه جهت مسائل آموزشي خود مي بايد از سامانه هاي دانشگاه استفاده نمايند 

آخرین ویرایش در دوشنبه, 26 مهر 1395 ساعت 11:13
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram