چگونگي پرداخت شهريه دانشجويان پزشكي و پرستاري

 

شهريه علي الحساب  دانشجويان دانشكده پزشكي واحد يزد ترم بهمن 1395

رشته سال ورود مبلغ شهريه بصورت علي الحساب
پرستاري 1392 900/000/ 21
پرستاري 1393 16/100/000
پرستاري 1394 26/000/000
پرستاري 1395 36/500/000

رشته سال ورود مبلغ شهريه بصورت علي الحساب
پزشكي 1395 65/000/000
پزشكي 1394 47/000/000
پزشكي 1393 41/000/000
پزشكي 1392 38/000/000
پزشكي (استاژر) 1391 57/000/000
پزشكي(استاژر) 1390 51/000/000
پزشكي(باپايان نامه ) 1389 68/000/000
پزشكي 1389 55/000/000

رشته سال ورود مبلغ شهريه بصورت علي الحساب
كارشناسي ارشدداخلي جراحي 1395 56/000/000
كارشناسي ارشدمراقبتهاي ويژه 1395 62/000/000

چكهاي شهريه 4فقره به تاريخ اسفند 95و فروردين  ،ارديبهشت وخرداد96 دروجه صندوق رفاه دانشكده پزشكي علي بن ابيطالب (ع )نوشته شودو تحويل صندوق رفاه گردد.

ويا از طريق پست به آدرس يزد صفاييه ميدان عالم مجتمع دانشگاه آزاد يزد دانشكده پزشكي صندوق رفاه

كدپستي    8916877318      ارسال گردد

آخرین ویرایش در یکشنبه, 26 دی 1395 ساعت 09:46
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram