شهريه علي الحساب ترم اول سال تحصيلي96-97

دانشجوي عزيز الزاماً چك هاي تقسيط شهريه بايد طبق جدول پيوست و قبل از زمان انتخاب واحد تحويل صندوق رفاه دانشكده گردد.

جهت مشاهده شهريه علي الحساب ترم مهرماه كليك  كنيد

آخرین ویرایش در سه شنبه, 07 شهریور 1396 ساعت 08:54
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram