ليست دروس پيشنهادي ارائه شده جهت ترم تابستان 95-94

ليست دروس پيشنهادي ارائه شده جهت ترم تابستان 95-94

1-مدار1

2-مدار2

3-الكترونيك 1

4-الكترونيك 2

5-مغناطيس

6-مدار مخابراتي

7-تكنيك پالس

8- الكترونيك 3    

9-ماشين1

10-ماشين 2

11-ماشين مخصوص

12-بررسي1

13-بررسي2

14-الكترونيك صنعتي

15-تاسيسات الكتريكي

16-اصول ميكرو كامپيوتر

 

آخرین ویرایش در سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 11:15
شاکریان

*** اطلاعيه ***

دانشجويان قبل از اينكه فرمهاي آمادگي دفاع را تكميل نمايند ابتدا با مراجعه به پورتال پايان نامه ها و وارد شدن در قسمت مشاهده پروپوزال و مشاهده نسخه چاپي آن از اخذ كد پايان نامه خود مطمئن گرديده و پس از ثبت كد در فرم ، بقيه مراحل تاييد را ادامه دهند.

دانشجويان پس از كامل شدن فرمهاي دفاع و تحويل آن به پژوهش دانشكده (حداقل يك هفته قبل از زمان دفاع ) مراحل پورتال خود را كنترل نموده تا توسط اساتيد تاييد و به مرحله مشاهده زمان دفاع برسد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram