دروس حذف شده ترم تابستان به علت به حد نصاب نرسيدن

قابل توجه دانشجويان گرامي

عناوين درورس ذيل با علت به حد نصاب نرسيدن حذف گرديده است.

 

1-آز الكترونيك               با مشخصه             10151

      2-آزالكترونيك2             با مشخصه                 10158

3-آزالكترونيك3           با مشخصه               10160

  4-آز الكترونيك صنعتي   با مشخصه            10167

5-آز اندازه گيري مدار    با مشخصه           10074

6-آزمدارالكتريكي          با مشخصه               10074

  7-آزسيستم هاي ديجيتال (2)     با مشخصه   10161

8-آز معماري كامپيو تر با  مشخصه            10162

9-آزماشين الكتريكي (2)با مشخصه         10165

                                       با تشكر

                                 گروه مهندسي برق

                                     1/4/95

آخرین ویرایش در سه شنبه, 23 آذر 1395 ساعت 11:09
شاکریان

*** اطلاعيه ***

دانشجويان قبل از اينكه فرمهاي آمادگي دفاع را تكميل نمايند ابتدا با مراجعه به پورتال پايان نامه ها و وارد شدن در قسمت مشاهده پروپوزال و مشاهده نسخه چاپي آن از اخذ كد پايان نامه خود مطمئن گرديده و پس از ثبت كد در فرم ، بقيه مراحل تاييد را ادامه دهند.

دانشجويان پس از كامل شدن فرمهاي دفاع و تحويل آن به پژوهش دانشكده (حداقل يك هفته قبل از زمان دفاع ) مراحل پورتال خود را كنترل نموده تا توسط اساتيد تاييد و به مرحله مشاهده زمان دفاع برسد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram