حذف دروس مازاد بر انتخاب واحد دانشجویان مشرطی

دانشجویانی که در نیم سال اول مشروط شد ه اید دروس مازاد بر انتخاب واحد شما حذف گردیده است برای اطلاع از دروس حذفی  به کارنامه و انتخاب واحد خود مراجعه نمایید

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram