بیانیه انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد جهت شرکت در انتخابات 29 اردیبهشت 96

بیانیه انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد به مناسبت انتخابات 29 اردیبهشت 1396


انتخاب ، حق هر انسان بالغ و عاقل است ومی تواند بر سرنوشت وی تأکثیر گذار باشد .آنجا که سخن از انتخابات به میان می آید حقی بس بزرگتر برای جامعه ای است که می خواهد سرنوشت خود را خود رقم بزند .

انسان در زمینه های مختلف حق انتخاب دارد و این انتخاب می تواند بر شرایط او موثر باشد .شرایط اجتماعی و فرهنگی ما نشان می دهد مسئله انتخاب در جامعه ما اهمیت و جایگاه حساس تری دارد .
از مهم ترین انتخابات ملت بزرگ ایران ،انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا است و خوشبختانه مردم فهیم ایران این اهمیت را در عرصه داخلی و خارجی به خوبی درک نموده اند و بر اهمیت حضور حداکثری خود در انتخابات واقف هستند.
انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد ضمن عرض تبریک اعیاد بزرگ شعبانیه و در آستانه ورود به ماه ضیافت الله، از ملت فهیم با فرهنگ و هوشیار ایران اسلامی می خواهد با حضور حداکثری و اثر بخش خود در صحنه انتخابات 29 اردیبهشت ماه ، توطئه های پشت پرده بویژه توطئه های دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی ایران از جمله رژیم پلید صهیونیستی را خنثی کرده و در ماه اردیبهشت حماسه ای دیگر را برای هموار نمودن راه استقلال، آزادی و رهایی از اسارت شرق و غرب برای بهشت ایران رقم زنند.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram