کلاس جبرانی آز مقاومت و امتحان میان ترم آن

کلاس جبرانی آز مقاومت شنبه 1396/3/6 ساعت 6 و امتحان کتبی آن شنبه 1396/3/13 برگزار می گردد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram