امتحان هم زمان

دانشجویانی که در نیم سال دوم دو امتحان هم زمان دارندلازم است به اداره امتحانات مراجعه نمایند.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram