برگزاری آزمون علوم پایه همزمان در سراسر کشور در دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع)

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد : با حضور 20 نفر از دانشجویان آزمون علوم پایه دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع) برگزار شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشگاه20 نفر از دانشجویان واجدالشرایط رشته پزشکی پس از گذراندن 2 سال از تحصیل در این رشته در آزمون علوم پایه شرکت کردند.
المدرسی معاون آموزش دانشگاه آزاد اسلامی یزد در این خصوص گفت:«این آزمون به صورت متمرکز و همزمان در سراسر کشور با رعایت کلیه قوانین برگزاری آزمون و تشکیل قرنطینه اجرا شد و دانشجویان با آرامش خاطر در این آزمون شرکت کردند.»
وی به تعداد دفعات برگزاری در سال اشاره کرد و اظهار کرد:« این آزمون در سال دو مرتبه و در شرایط خاص 3 مرتبه انجام میگردد و دانشجویان جهت ادامه تحصیل مکلف به گذراندن این آزمون هستند »

دکتر معصومه طباطبایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد نیز از روند برگزاری آزمون بازدید کرد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید