برگزاری آزمون علوم پایه همزمان در سراسر کشور در دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع)

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد : با حضور 20 نفر از دانشجویان آزمون علوم پایه دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع) برگزار شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشگاه20 نفر از دانشجویان واجدالشرایط رشته پزشکی پس از گذراندن 2 سال از تحصیل در این رشته در آزمون علوم پایه شرکت کردند.
المدرسی معاون آموزش دانشگاه آزاد اسلامی یزد در این خصوص گفت:«این آزمون به صورت متمرکز و همزمان در سراسر کشور با رعایت کلیه قوانین برگزاری آزمون و تشکیل قرنطینه اجرا شد و دانشجویان با آرامش خاطر در این آزمون شرکت کردند.»
وی به تعداد دفعات برگزاری در سال اشاره کرد و اظهار کرد:« این آزمون در سال دو مرتبه و در شرایط خاص 3 مرتبه انجام میگردد و دانشجویان جهت ادامه تحصیل مکلف به گذراندن این آزمون هستند »

دکتر معصومه طباطبایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد نیز از روند برگزاری آزمون بازدید کرد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram