درس فولاد 2

دانشجویانی که در این ترم درس فولاد 2  را با مشخصه 10050 (استاد سید ابراهیمی)اخذ نموده اید با توجه به مامور به تحصیل بودن ایشان این کلاس تشکیل نمی گردد لازم است این مشخصه را حذف و با مشخصه دیگری اخذ نمایید

محتوای بیشتر در این بخش: « نرم افزار مهندسی کلاس توجیهی »
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram