امتحان پروژ

دانشجویان گرامی امتحان پروژ پنجشنبه 11 آبان  ساعت 10 سالن اجتماعات فنی برگزار می گردد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram