هیأت علمی واحد یزد به عضویت دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی منصوب شد.

دکتر فاطمه پیغمبری عضو هیأت علمی و استاد دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع) واحد یزد به عضویت دبیرخانه شورای آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی درآمد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا طی حکمی از سوی دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سرکار خانم دکتر فاطمه پیغمبری به عضویت دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی منصوب شد . در این حکم آمده است :«در راستای طرح تحول آموزش و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی علوم پزشکی در رشته های مربوطه و نیز تأمین بهترین کیفیت سلامت جامعه نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکار عالی به عنوان عضو دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی منصوب می شوید.»

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram