عضویت قطعی و حمایت آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی یزد در شبکه آزمایشگاههای راهبردی ریاست جمهوری

 دانشگاه آزاد اسلامی یزد عضو قطعی شبکه آزمایشگاههای راهبردی ریاست جمهوری شد.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا با ارسال نامه ای از سوی رضا اسدی فر مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ریاست جمهویر عضویت مجموعه آزمایشگاههای واحد یزد در این شبکه آزمایشگاهی قطعی شد. در این نامه آمده است:«با توجه به بررسی های صورت گرفته با عضویت قطعی مجموعه آزمایشگاههای آن دانشگاه در این شبکه موافقت می گردد. بر این اساس زین پس عملکرد آن آزمایشگاهها به صورت سالانه در کنار سایر مراکز عضو قطعی ارزیابی و رتبه بندی خواهد شد و با توجه به امتیاز کسب شده در این ارزیابی، آزمایشگاههای مذکور از حمایت این شبکه بر طبق دستور العمل حمایتی بهره مند می شوند.

photo 2017 11 01 10 18 53

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram