همایش ملی یزد جهانی فرصت ابراز و اعلان پتانسیل‌های یزد است

دکتر محمدرضا احمدزاده دبیر نخستین همایش ملی یزد جهانی گفت:«این همایش فرصت همکاری تنگاتنگ مجموعه های مدیریتی و نهادهای دولتی و خصوصی برای به نمایش گذاشتن توانایی یزد است»


دکتر محمدرضا احمدزاده دبیر نخستین همایش ملی یزد جهانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا برگزاری نخستین همایش ملی یزد جهانی فرصت ها و ایده ها با رویکرد گردشگری را فرصت طلایی همکاری تنگاتنگ مجموعه های مدیریتی و نهادهای دولتی و خصوصی و آموزشی یزد دانست و اظهار کرد:«اداراتی چون سازمان مدیریت برنامه ریزی استان با پذیرش ریاست همایش، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دانشگاهها و بخش‌های خصوصی اعلام حمایت و آمادگی به منظور بهتر برگزار شدن این همایش ملی را ابلاغ کرده اند و این خود نشان از اهمیت و جایگاه این همایش ملی در استان یزد دارد و نشان از محل و بازار عرضه پتانسیل و ابلاغ فرصت ها تبدیل شده است.»
احمدزاده برگزاری این همایش را مقدمه و پیش زمینه برگزاری همایش بین المللی یزد دانست و گفت:«دبیرخانه نخستین همایش ملی یزد جهانی کلیه ایده‌ها و مقالات عرضه شده در همایش های مختلف با شهر یزد را جمع آورده خواهد کرد تا به مرور بر روی سایت همایش بارگذاری شود.»
وی نگاه ویژه این همایش را علاوه بر دریافت مقالات، آموزش شهروندان یزد جهانی دانست و اظهار کرد:«تأمین زیر ساختهای گردشگر پذیری نیاز به ساختار نرم افزاری و سخت افزاری مناسب و برنامه ریزی شده دارد و آموزش شهروندان یه عنوان یک رکن اثر گذار در برخورد با گردشگر در آن دیده خواهد شد .پتانسیل های فیزیکی و قرار گرفتن یزد در مرکز جغرافیای ایران، برخورداری از جایگاهی چون، زیستگاه یوز ایرانی و گوزن زرد ایرانی، برخورداری از گونه های پرتنوع و دارویی گیاهان، برخورداری از عناوین مختلفی چون شهر بادگیرها، دارالعلم همه پتانسیلی برای جذب گردشگر است.»
دبیر نخستین همایش ملی یزد جهانی این نشست ملی را فرصت بروز توانائیهای مردم یزد و شرکت های پیش رو آن در نمایش دستاوردها با حضور قوی و منسجم در بخش نمایشگاههای این همایش دانست.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram