میزبانی انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

دکتر حمید رضا نصیری زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد:«برای تنظیم سند آمایش سرزمین باید از نظرات ارزشمند اعضای هیأت علمی دانشگاه استفاده کنیم.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا به دعوت انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دکتر حمید رضا نصیری زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به همراه محمد حمید فخرالدین معاون اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سید مجتبی حسینی پور معاون توسعه منابع انسانی، مسعود طوفان مدیر روابط عمومی این سازمان در جمع 70 نفره اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سالن کنفرانس عدالت این دانشگاه حضور یافت. در ابتدای این جلسه دکتر نصیری زاده تعامل دانشگاهها به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی را با حلقه مدیریتی استان مثبت ارزیابی کرد و گفت:«خوشحالم در جمع اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد می توانیم مهمترین سند توسعه استان که سند آمایش سرزمین هست را به بررسی گذاشته و نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار دهیم و از نظرات ارزشمند اعضای هیأت علمی دانشگاه در تدوین نهایی این سند استفاده کنیم.»
فخرالدین و حسینی پور معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد هر کدام به تفصیل به بیان موضوعات مختلف در خصوص تنظیم سند آمایش سرزمین پرداخته و اعضاءهیأت علمی دانشگاه نیز پس از پایان توضیحات معاونان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دغدغه خاطرها و نقطه نظرات خود را بیان داشتند.
دکتر حمید رضا نصیری زاده ضمن پاسخگویی و استقبال از نظرات ارزنده اعضای هیأت علمی دانشگاه به ادامه و برگزاری چنین جلساتی تأکید کرد.
حمید رضا شرافت دبیر انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد نیز ضمن تشکر از حضور و همراهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و همراهان ایشان در جلسه تاریخچه ای از تشکیل انجمن اسلامی و فعالیت های صورت گرفته و کارگروههای موجود اشاره کرد و گفت:«دانشگاه آزاد اسلامی یزد آمادگی دارد با فعال کردن کارگروههای مختلف با مجموعه مدیریتی و نهادهای دولتی همراه و یار و یاور باشد.»

IMG 6718 Copy

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram