رئیس دبیرخانه هیأت امناء استان یزد عضو هیأت منصفه دادگستری استان شد

از سوی ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه، دکتر محمد حسین جعفری به عضویت هیأت منصفه دادگستری استان یزد درآمد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا دکتر محمد حسین جعفری رئیس دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد طی حکمی از سوی ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در انتخاب اعضاء هیأت منصفه سراسر کشور به مدت دو سال به عضویت هیأت منصفه دادگستری استان یزد منصوب شد در این حکم آمده است:«مستنداً به اصل 168 قانون اساسی وماده 36 قانون مطبوعات و بر اساس مصوبه مورخ 30/7/96 هیأت منتخبین، جنابعالی به مدت 2 سال از این تاریخ به عنوان عضو هیأت منصفه استان یزد موضوع اصل 168 قانون اساسی انتخاب می شوید.»

دکتر محمد حسین جعفری عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی یزد و رئیس کانون وکلای استان یزد نیز می باشد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram