مهلت تحویل پایان نامه های ارشد تا ۲۳ دیماه تمدید شد

مهلت تحویل پایان نامه های ارشد تا ۲۳ دیماه تمدید شد. ضمنا به دلیل شروع امتحانات، دانشکده از تحویل پایان نامه ها از تاریخ ۱۸ الی ۲۱ دیماه معذور می باشد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram