عدم تشکیل کلاس مقاومت مصالح

دانشجویانی که درس مقاومت مصالح با مشخصه 10264 اخذ نموده اند به علت حد نصاب نرسیدن این کلاس تشکیل نمی گردد لازم است به انتخاب واحد خود مراجعه داشته باشند.

 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram