برگزاری نخستین جلسه تبیین سند اسلامی شدن دانشگاهها در واحد یزد

با نشست اعضای شوراهای دانشگاه، نخستین جلسه تبیین سند اسلامی شدن دانشگاهها برگزار شد.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا نخستین جلسه سند اسلامی شدن دانشگاهها ابلاغی از شورایعالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای شورای فرهنگی، شورای پژوهشی، شورای آموزشی و هیات رئیسه واحد یزد برگزار شد. دکتر محمد رضا دهقان معاون دانشجویی و فرهنگی اظهار کرد: «سند اسلامی شدن دانشگاهها سند جامع و کاملی است که بواسطه اجرایی شدن آن بسیاری از مشکگلات دانشگاهها، جامعه و کشور به به خوبی حل خواهد شد چرا که در این سند راهبردها و اقدام تعریف و کار کارشناسی بیش از 800 دانشگاه در آن اعمال شده است.»
معاون دانشجویی و فرهنگی واحد یزد نظلرت و ارزیابی و تحلیل این سند را از وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد یزد دانست و گفت: «کار اجرای سند را در چهار مقوله ترویج، با درج و قرار دادن سند بر روی سایت و ارسال مطالب آن برروی شبکه های مجازی و اتوماسیون اداری، تشکیل جلسات منظم با حضور روسای دانشکده ها، مدیران گروه با اعضای هیات علمی، استخراج اقدامات جهت اجرا با موظفی شوراهای دانشگاه دنبال خواهیم کرد.»

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram