غير فعال شدن سامانه اساتيد حق التدريس براي نيمسال اول 95-94

پيرو دستور معاون محترم آموزش، سامانه كليه اساتيد حق التدريس در سيستم آموزشي  براي نيمسال اول 95-94 غيرفعال مي گردد. لازم است اساتيد گرامي جهت ادامه همكاري در نيمسال اول

نسبت به تكميل پرونده با هماهنگي كارگزيني هيئت علمي اقدام نمايند.
                                                                     با سپاس- مدير آموزش دانشگاه

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 24 تیر 1394 ساعت 11:53
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram