اطلاعیه مهم در خصوص دروس تربیت بدنی 1 و 2

قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس تربیت بدنی 1 و 2 را پاس ننموده اند : با توجه به بخشنامه جدید سازمان مرکزی که در همین سایت قابل رویت می باشد به اطلاع می رساند :

1- درس تربیت بدنی (1) به نام درس تربیت بدنی و درس تربیت بدنی (2) به نام  درس ورزش (1) تغییر یافته است.

2- دانشجویانی که مشکل جسمی (شرایط خاص) دارند بایستی درس تربیت بدنی ویژه را به جای تربیت بدنی (1) و درس ورزش ویژه را به جای تربیت بدنی (2) اخذ نمایند.

3- درس ورزش 2 و ورزش 3 به عنوان دروس اختیاری می باشند و می تواند جایگزین 2 واحد درس اختیاری شوند. 

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram