زمان بندي اخذ دروس کارشناسي ارشد مهندسي برق (قدرت)

زمان بندي اخذ دروس کارشناسي ارشد مهندسي برق (قدرت)

دروس ترم اول

رديف نام درس تعداد واحد
1 تئوري جامع ماشينهاي الکتريکي 3
2 بررسي حالات گذرا در سيستمهاي قدرت 3
3 بهره برداري از سيستمهاي قدرت 3
4 ماشينهاي الکتريکي 3 (جبراني) 3

دروس ترم دوم

رديف نام درس تعداد واحد
1 ديناميک سيستمهاي قدرت الکتريکي 1 3
2 مباحث ويژه 3
3 قابليت اطمينان سيستمهاي انرژي الكتريكي 3
4 روش تحقيق 2
5

تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكي 2 (جبراني)

يا

بررسي سيستمهاي قدرت2 - (جبراني)

3

دروس ترم سوم

رديف نام درس تعداد واحد
1 الکترونيک قدرت 1 3
2 توزيع انر‍زي الكتريكي 3
3 سمينار 2

ترم چهارم: پايان نامه

* درس وصاياي امام در صورتيكه در مقطع كارشناسي پاس نشده است بايد اخذ شود.

شاکریان

*** اطلاعيه ***

دانشجويان قبل از اينكه فرمهاي آمادگي دفاع را تكميل نمايند ابتدا با مراجعه به پورتال پايان نامه ها و وارد شدن در قسمت مشاهده پروپوزال و مشاهده نسخه چاپي آن از اخذ كد پايان نامه خود مطمئن گرديده و پس از ثبت كد در فرم ، بقيه مراحل تاييد را ادامه دهند.

دانشجويان پس از كامل شدن فرمهاي دفاع و تحويل آن به پژوهش دانشكده (حداقل يك هفته قبل از زمان دفاع ) مراحل پورتال خود را كنترل نموده تا توسط اساتيد تاييد و به مرحله مشاهده زمان دفاع برسد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram