اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (224)

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند ٬ فرم کارآموزی را از پیوست در ادامه مطلب دانلود کرده و پس از تکمیل و امضای آن توسط دانشجو و تایید و امضای استاد مربوطه و مدیرگروه ٬ آن را به آقای مهندس هاشمی تحویل داده و بعد از ثبت سیستمی آن ٬ جهت دریافت فرم های مربوطه به قسمت ارتباط با صنعت در طبقه اول ساختمان اداری مراجعه نمایید.

 

دانشویان گرامی درس هیدرولوژی استاد نوجوان حضوری می باشد.

قابل توجه دانشجویانی که درس اصول مهندسی پی را اخذ نموده اند کلاس های این درس به شرح زیر تغییر یافته است

لذا در حذف و اضافه نسبت به تغییر مشخصه های آن اقدام نمایید.

1- شنبه ها  ساعت 12-10 آقای دکتر سلطانی

2- یکشنبه ها 16-14 آقای دکتر اویسی

3- شنبه ها 18-16 آقای دکتر اویسی

ضمنا لازم به ذکر است کلاس های یکشنبه ها 10-8 و 12-10 دکتر سلطانی منحل می باشد.

دانشجویان گرامی طبق مصوب شورای گروه در صورتی می توانید  در امتحان کتبی پروژه بتن و فولاد شرکت نمایید که از دروس بتن 1 و بتن 2 و فولاد 1 و فولاد 2 و بارگذاری نمره قبولی اخذ کرده باشید در عیر اینصورت شرکت در امتحان کتبی مجاز نمیباشید

 تاریخ امتحان کتبی به شرح ذیل می باشد.

 1394/12/08

1395/04/26

 1395/06/20

1395/10/04

دانشجویان گرامی ساعت کلاس درس هیدرولیک از سه شنبه به چهارشنبه 20-18 تغییر یافت لطفا انتخاب واحد خود را بررسی نمایید.

دانشجو ذبیح ا.. بیگی و مهران جویی به گروه مراجعه نمایید

دانشجویان گرامی استاد دره شیری شنبه 1394/11/10 ساعت 10 صبح در ساختمان عمران حضور دارند

به اطلاع دانشجویانی که درس اصول مهندسی پل اخذ نموده اند می رساند که ساعت کلاس از چهارشنبه 10-8 به دوشنبه ساعت 14-12 تغییر یافت

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند که ساعت امتحان زبان تخصصی و اصول مهندسی ‍پل - ترافیک - اقتصاد - دینامیک - روسازی راه- روشهای اجرا- مصالح - مقررات -هیدرولوژی از ساعت 10 به ساعت 10/30 تغییر یافت

دانشجویان گرامی توجه داشته باشید ‍هم نیازی پروه فولاد با فولاد 2 و فولاد 1 و همچنین پروژه بتن با بتن 1 و بتن 2 امکان پذیر نمی باشد

کلیه دانشجویانی که قصد تمدید پروژه های خود را برای نیمسال اول 94-95 دارند حداکثر تا روز یکشنبه 1394/10/20 فرصت دارند تا جهت تمدید اقدام نمایند . در غیر اینصورت مسولیتی بر عهده گروه نخواهد بود.