اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (242)

کلاس توجیهی پروژه سازه های فولادی استاد پیروزبخت ٬ روز دوشنبه 1394/12/10 ساعت 15/30 درکلاس 207برگزار می گردد . حضور تمام دانشجویان درس الزامی است .

قابل توجه دانشجویانی که درس مصالح ساختمانی را اخذ کرده اند اولین جلسه کلاس آزمایشگاه مصالح ساختمانی جهت گروه بندی ساعت 8 صبح روز شنبه 1394/12/8 تشکیل می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

قابل توجه دانشجویانی که پروژه سازه های فولادی را با استاد سید ابراهیمی در نیمسال دوم 95-94 اخذ کرده اند ٬ کلاس توجیهی آن روز چهارشنبه 1394/12/12 ساعت 12 تشکیل میگردد.

دانشجویان ذیل حداکثر تا چهارشنبه 5/12/1394 به گروه عمران مراجعه کنند و درصورت عدم مراجعه٬ گروه هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مجوزهای اخذ شده ندارد.

سیدعرفان حسینی خواه             39000710

عباس حسینی                         38801566

عارف دشتی                        39100480

حسین فروزنده نیا                   39000811

مهیار لطفی کامران                 38903011

فائزه چاردلی                       39100610

احسان عطاران                     38901949

محمدجلیل حاجی رضایی         39000953

محمد انتظاری                    38901097

دانیال کریمیان                     39000223

مهلا زورمند                       39100024

بسم ا... یاوری                     39101980

ولی باریکزهی                     39101978

محمد مهدی ناصری               39100511

علی زارع                          39002625

محمدصادقی                       38601282

مجید شاه ابویی                     39000541

نویدفلاح                             39002863

کیوان کتیرایی                     38900812

امید محمودی                       39000423

ابوالفضل زارع هرفته              39000498

رضا موجی                         39100091

محمد بایسته                         39000414

مصطفی رشیدی                     39100669

شکرا... نورزهی                   39102269

سید محمد آتیشی                     38700383

محمدعلی کاظمی                      39000958

ابوالفضل زارع خورمیزی           38901035

مرجان دهقانی اشکذری              39100458  

احسان اسماعیلی علیایی               39100021

امیر زارع زاده مهریزی               38901874

علی محمد زارع                         39401086

محمد رضا عشاق الحسینی             39100401

ابوالفضل صادقی                      910271539

قابل توجه دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند ٬ فرم کارآموزی را از پیوست در ادامه مطلب دانلود کرده و پس از تکمیل و امضای آن توسط دانشجو و تایید و امضای استاد مربوطه و مدیرگروه ٬ آن را به آقای مهندس هاشمی تحویل داده و بعد از ثبت سیستمی آن ٬ جهت دریافت فرم های مربوطه به قسمت ارتباط با صنعت در طبقه اول ساختمان اداری مراجعه نمایید.

 

دانشویان گرامی درس هیدرولوژی استاد نوجوان حضوری می باشد.

قابل توجه دانشجویانی که درس اصول مهندسی پی را اخذ نموده اند کلاس های این درس به شرح زیر تغییر یافته است

لذا در حذف و اضافه نسبت به تغییر مشخصه های آن اقدام نمایید.

1- شنبه ها  ساعت 12-10 آقای دکتر سلطانی

2- یکشنبه ها 16-14 آقای دکتر اویسی

3- شنبه ها 18-16 آقای دکتر اویسی

ضمنا لازم به ذکر است کلاس های یکشنبه ها 10-8 و 12-10 دکتر سلطانی منحل می باشد.

دانشجویان گرامی طبق مصوب شورای گروه در صورتی می توانید  در امتحان کتبی پروژه بتن و فولاد شرکت نمایید که از دروس بتن 1 و بتن 2 و فولاد 1 و فولاد 2 و بارگذاری نمره قبولی اخذ کرده باشید در عیر اینصورت شرکت در امتحان کتبی مجاز نمیباشید

 تاریخ امتحان کتبی به شرح ذیل می باشد.

 1394/12/08

1395/04/26

 1395/06/20

1395/10/04

دانشجویان گرامی ساعت کلاس درس هیدرولیک از سه شنبه به چهارشنبه 20-18 تغییر یافت لطفا انتخاب واحد خود را بررسی نمایید.

دانشجو ذبیح ا.. بیگی و مهران جویی به گروه مراجعه نمایید

دانشجویان گرامی استاد دره شیری شنبه 1394/11/10 ساعت 10 صبح در ساختمان عمران حضور دارند

insta            Telegram