اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (239)

جلسه توجیهی پروژه فولاد نیمسال تابستان 94 در روز شنبه 94/5/17 ساعت 12 در محل دفتر گروه عمران اینجانب برگزار میشود.

حضور دانشجویان درس الزامیست.

دانشجوياني كه در نيم سال تابستان 93 بيشتر از 10 واحد انتخاب واحد داشته اند حد اكثر تاتاريخ 5/15 به گروه مراجعه نمايند.

دانشجويان گرامي دروس ذيل به علت تكراري بودن از انتخاب واحد شما حذف مي گردد.

1- سيد ميلاد قدرتي - تاريخ تحليلي 

2- محمد حسين عبدلي - راهسازي 

3- محمد رضا پارساييان - تاسيسات

4- سبحان حكيمي - راهسازي 

امتحان آزمايشگاه مقاومت مصالح  در تاريخ  1394/05/26 درمحل آزمايشگاه و بصورت كتبي برگزار ميگردد.

جلسه توجیهی پروژه بتن استاد دهقان منشادی روز دوشنبه 5/12 ساعت 11 در محل ساختمان دکتر سلطانی کلاس 513 برگزار می شود.

کلیه دانشجویانی که آزمایشگاه مکانیک خاک و تکنولوژی بتن اخذ نموده اند روز شنبه 5/10 ساعت ۸ صبح در محل آزمایشگاه حضور یابند.

اولین جلسه کلاس توجیهی پروژه بتن ترم تابستان آقای دکتر دشتی روز پنجشنیه  8/5/1394 ساعت 12 در کلاس 212 دانشکده مهندسی برگزار می گردد.

هر دانشجو یک پلان ستون گذاری با حداقل 5 دهانه در هر جهت بیاورد.

قابل توجه دانشجویانی که پروژه فولاد و بتن خود را در نیم سال دوم 94-93 اخذ کرده اند ، امتحان کتبی پروژه ها در روز شنبه به تاریخ 94/4/20 ساعت 9:30 سالن اجتماعات فنی و مهندسی ( آوینی) برگزار می گردد.

دانشجويان گرامي جلسه  توجيهي پروژه بتن  دكتر ميرجليلي دوشنبه 22/04/ ساعت 11 و رفع اشكال و مصاحبه ساعت 13 برگذار مي گردد

دانشجویانی که پروژه سازه های فولادی را با استاد پیروزبخت در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 اخذ نموده اند و پروژه های خود را تحویل گروه داده اند جهت مصاحبه 1394/4/16 ساعت 10 صبح به گروه مراجعه نمایند

insta            Telegram