اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (238)

کلاس توجیهی پروژه فولاد مهندس سید ابراهیمی ترم تابستان یکشنبه 4/16 ساعت 11 ساختمان دکتر سلطانی کلاس 526 برگزار می شود.

دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 پروژه فولاد خود را با مهندس سید ابراهیمی اخذ کرده اند و پروژه کامل شده خود را تحویل داده اند جهت مصاحبه شنبه 4/13 ساعت 11 به گروه مراجعه نمایند

دانشجويان گرامي

براي بازبيني برگه هاي امتحان مهنسي سيستم پنجشنبه ساعت 5/9 به گروه مراجعه نماييد.

کلیه دانشجویانی که سازه های بتن ارمه 1 و 2 با استاد ابراهیمی دهشیری اخذ نموده اند جهت بازبینی برگه امتحانی خود میتوانند سه شنبه 2 تیر ساعت 10 صبح به گروه عمران مراجعه کنند.

به اطلاع  دانشجویان درس نرم افزار می رساند امتحان کتبی این درس در تاریخ چهارشنبه 94/4/3 ساعت 8 صبح در کلاس 603 ساختمان ولیعصر برگزار می شود.ضمناً امتحان عملی همان روز در دو بازه زمانی 9-10:30 و 11-12:30  برگزارخواهد شد.

*امتحان کتبی 8 نمره و امتحان عملی12نمره می باشد.

 با اهدا سلام.

لطفا دانشجویان هیدرولیک جهت اطلاع از ریز تمرات به بخش پیوست مراجعه کنید. در ضمن دانشجویان با شماره دانشجویی بولد نیاز به کسب نمره قابل توجهی در آزمون پایان ترم دارند.

موفق و موید باشید

 

با اهدا سلام.

لطفا دانشجویان مکانیک سیالات موارد ذیل را مدنظر داشته باشند.

1-تمامی دانشجویان می توانند به سوالات بخش میان ترم در آزمون پایان ترم جواب دهند. بدیهی است با پاسخ دادن، نمره اکتسابی حاضر حذف خواهد شد.

2- دانشجویان با شماره دانشجویی بولد (نمره پایین حضور و تکالیف) نیاز به کسب نمره قابل توجهی از بخش پایان ترم هستند.

موفق و موید باشید

مکانیک سیالات گروه 1

مکانیک سیالات گروه 2