اخبار گروه عمران

اخبار گروه عمران (247)

اولین جلسه کلاس توجیهی پروژه بتن ترم تابستان آقای دکتر دشتی روز پنجشنیه  8/5/1394 ساعت 12 در کلاس 212 دانشکده مهندسی برگزار می گردد.

هر دانشجو یک پلان ستون گذاری با حداقل 5 دهانه در هر جهت بیاورد.

قابل توجه دانشجویانی که پروژه فولاد و بتن خود را در نیم سال دوم 94-93 اخذ کرده اند ، امتحان کتبی پروژه ها در روز شنبه به تاریخ 94/4/20 ساعت 9:30 سالن اجتماعات فنی و مهندسی ( آوینی) برگزار می گردد.

دانشجويان گرامي جلسه  توجيهي پروژه بتن  دكتر ميرجليلي دوشنبه 22/04/ ساعت 11 و رفع اشكال و مصاحبه ساعت 13 برگذار مي گردد

دانشجویانی که پروژه سازه های فولادی را با استاد پیروزبخت در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 اخذ نموده اند و پروژه های خود را تحویل گروه داده اند جهت مصاحبه 1394/4/16 ساعت 10 صبح به گروه مراجعه نمایند

قابل توجه دانشجویانی که ترم تابستان مقررات ملی و ساختمان با استاد شاه حسینی اخذ نموده اند

این درس به صورت غیر حضوری ارئه میشود و کلاس توجیهی جهت هماهنگی های لازم روز یکشنبه 4/14 ساعت 7:30 میباشد.

آزمایشگاه مکانیک خاک استاد دهقان وآزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد دشتی بعد از ماه مبارک رمضان تشکیل خواهد شد.

آزمایشگاه هیدرولیک استاد نوربلین در تاریخ 13 /4 /94 ، 14 / 4/ 94 و 15 /4 /94 تشکیل خواهد شد. در صورت غیبت درس آزمایشگاه حذف خواهد شد.

دانشجویانی که نسبت به نمره مهندسی سیستم های خود اعتراض دارند جهت مشاهده برگه امتحانی خود می توانند امروز چهارشنبه ساعت 15:30 به دفتر آموزش ساختمان دکتر سلطانی مراجعه نمایند.

دانشجويان گرامي به علت حد نصاب نرسيدن برخي از دروس اختصاصي انتخاب واحد دانشجويان اين مشخصه ها تغيير يافته است لطفا براي بازديد ساعت تشكيل كلاس به سايت مراجعه نماييد.

1- محيط زيست - حذف

2- آز بتن مشخصه هاي 10362و 10360 - ادغام

3- آز خاك مشخصه هاي 10368و 10369- ادغام

4- آز مقاومت مصالح مشخصه 10363- ادغام

دانشجويان گرامي به علت حد نصاب نرسيدن برخي از دروس اختصاصي انتخاب واحد دانشجويان اين مشخصه ها تغيير يافته است لطفا براي بازديد ساعت تشكيل كلاس به سايت مراجعه نماييد.

1- محيط زيست - حذف

2- آز بتن مشخصه هاي 10362و 10360 - ادغام

3- آز خاك مشخصه هاي 10368و 10369- ادغام

4- آز مقاومت مصالح مشخصه 10363- ادغام

کلاس توجیهی پروژه فولاد مهندس سید ابراهیمی ترم تابستان یکشنبه 4/16 ساعت 11 ساختمان دکتر سلطانی کلاس 526 برگزار می شود.

insta            Telegram            Telegram